Inscrivez-vous

Yonn-dé mo asi “Star Wars VII” - Koté klèté

Yonn-dé mo asi “Star Wars VII” - Koté klèté

Dabòpouyonn, an pé di an kontan an vwè “Star Wars 7 : Fòs-la ka lévé” pou enpé rézon. Abrams vwè bout fè on bon fim, pawkont, ni déotwa biten an touvé ki raté, é ki byen raté !

Star Wars VII : Fòs la ka lévé Star Wars VII : Fòs-la ka lévé\

Si ou poko vwè fim-la, ou ni pikou chapé kò a-w vitman présé, davwa adan awrtik-la sa, an ké ni a rakonté biten enpowtan ka fèt adan fim-la.

Dabòpouyonn, an pé di an kontan an vwè fim-la sa pou enpé rézon. Anfinaldèkont, magré sé sétyèm fim-la, J.J. Abrams vwè bout fè on bon fim, ola i ka rèspèté sa ki fèt avan, anmenmdètan i ka vwè bout menné enpé biten nèf é ki adan istil a-y. Pawkont, ni déotwa biten an touvé ki raté, é ki byen raté !

An dékoupé awtik-la an dé, koté klèté, é koté nwèsè.

Koté klèté

J.J Abrams sé li ki réalizatè a fim-la. Sa vé di, sé li ki ni a désidé, dapré sa lézòt pwopozé, istil a chak moun, ka chak koté pou sanm, konpòwtasyon a chak moun. Sé li ki ka komandé tala ki ka kenbé kaméra-la pou di-y ola pou-y mété-y, ki kaméra pou i ni an men a-y.

1. Rèspé

Adan tout fim-la, an santi rèspé Abrams ni pou travay a Jòj Lucas. Nonm-la abityé a fè fim ki ni gran ispèktak. Sonjé, sé li ki fè Super 8, é sé nouvo Star Trek-la. Abrams gadé tousa ki té adan sé prèmyé Star Wars-la. Jòj Lucas té ni on manni a fè baléyaj a imaj.

Otan adan épizòd I, II é III sa té ka boufi mwen, otan adan VII-la, misyé vwè bout gadé-sa é ba-y on istil. Sitelman, lavwè Kylo Ren rantré an sonjé “fim-la sa ka-y déman !”

2. Lépé-la sa krévé

Adan Star Wars, sé lélé a limyè a sé Djéday-la, laytsabèw-a-yo-la, toujou sèvi pou koupé sé lèlmi-la. Laytsabèw-la té ka sèvi osi vin kapab a baré zéklè a sé Sith-la adan épizòd II et III. E i toujou pèwmèt baré bal a sé Pistoblastèw-la.

Ou koumansé vwè-yo ka sévi épi laytsabèw pou pèsé pòt é masonn adan Star Wars I. E sé la, Darth Maul ka pèsé Qui-Gon Jinn pak an pak.

Kidonk an touvé sa ti bwen orijinal vwè sa ka fèt toulongalé adan Star Wars VII-la. Aprézan, annou gadé koté nwèsè a “Fòs-la ka lévé”.

A lire aussi

Nant, on koté ki vin rich épi Lesklavaj

Nant, on koté ki vin rich épi Lesklavaj

Yonn-dé mo asi “Star Wars VII” - Koté nwèsè

Yonn-dé mo asi “Star Wars VII” - Koté nwèsè

Bye-bye 2016 !

Bye-bye 2016 !

Commentaires