Inscrivez-vous

Yonn-dé mo asi “Star Wars VII” - Koté nwèsè

Yonn-dé mo asi “Star Wars VII” - Koté nwèsè

Dabòpouyonn, an pé di an kontan an vwè “Star Wars 7 : Fòs-la ka lévé” pou enpé rézon. Men magré J.J. Abrams vwè bout fè bèl zimaj, an touvé té ni onlo féblès adan sénawyo-la.

[caption id=“attachment_764” align=“alignleft” width=“125”] Star Wars VII : Fòs la ka lévé Star Wars VII : Fòs-la ka lévé[/caption]Si ou poko vwè fim-la, ou ni pikou chapé kò a-w vitman présé, davwa adan awrtik-la sa, an ké ni a rakonté biten enpowtan ka fèt adan fim-la.

Dabòpouyonn, an pé di an touvé istwa-la pit ! An ni lidé, Jòj Lucas ni rézon lè i ka di sé istidyo a sinéma-la pa éta fè biten nèf. Menmsi J.J. Abrams vwè bout fè bèl zimaj, an touvé té ni onlo féblès adan sénawyo-la.

An dékoupé awtik-la an dé : koté klèté, é koté nwèsè.

Koté Nwèsè

Lawens Kasdan ki ékri sénawyo a “Fòs-la ka lévé” épi J.J. Abrams, té ja travay épi Jòj Lucas enpé fwa asi Star Wars. Sé li ki maké sénawyo a épizòd 4, “On nouvo lèspwa” é, tala an pi enmé-la, épizòd 5, “Anpiw-la ka kontrataké”. Men adan lé dé ka, sé Jòj Lucas li-menm a-y ki té ékri istwa-la, é la, ou ka santi dimank a-y.

1.Rey ka grandi two vit

Rey, Star Wars VII

Istwa a Rey sé on jan dékalkomani a sa ka rivé Lik adan épizòd 4-la. Men ni enpé diférans, ki ka fè ou pa ka vréman ni tan pran fètékòz pou Rey.

Avan Lik pati baké abò Falcon Millenium-la, i ka :

 • trapé mésaj-la adan droyid-la
 •  ay prévwa a Ben
 •  manké mò anba men a sé volè-an-sab la
 •  rifizè pati davwa i ni responsabilité owa tonton a-y
 •  konstaté pa rété-y fanmi
 •  vwayajé épi Ben adan on dòt vil, é jwenn Han adan Kantin-la

Men si ou ka gadé pou Rey, i ka pati tèlman vit, sé apré i ja pati i ka vwè fo i déviré ! Men san janmé fè ayen pou sa.

E tout biten-la konsa : ansanm i vin sav Fòs-la réyèl, wop i sa sèvi épi-y. I pé ralé laytsabèw-la a distans lontan pi vit ki Lik, é lontan pi fò ki Kylo Ren, magré misyé antrenné pannan on paké lanné.

2.Manké trajédi

Sété lokazyon pou on trajédi. Davwa Han Solo ka fasadé épi gason a-y, é gason-la ka kyouyé-y. An jan sa rakonté adan fim-la, yo pati pou on sispens, men ki pa vo tèlman pou moun ki ja konnèt Star Wars. Asirésenten, si Kylo Ren vé vin pi fò adan nwèsè a Fòs-la, antoutjan, kyouyé papa-y ké fè-y gannyé bon pwen.

Kidonk, dapré-mwen, vométan yo té pati si on trajédi.

Trajédi a Han Solo

Han Solo épi madanm a-y

 1.  Si Han Solo fasadé épi Kylo Ren, Kylo Ren ké kyouyé-y. Finn ja vwè ankijan misyé fò. E pèwsonaj a Finn té ni mwayen di Han Solo-sa anfas. Limenm Han Solo té pé di sa douvan madanm a-y, Léiya. Limenm té pé réponn “an sav”, avan i vin a di-y “Luke sé on Jédi, ou sé pap’a-y”.
 2.  Han an délidé antrè rédé sé zanmi a-y la, é chapé kò a-y. A moman-lasa Léya té pé ka di-y. “Gadé an fon a kyè a-w, é ou ké vwè ou ja sav ou paré a ba-y vi a-w pou pitit a-w.”
 3.  Han ka fasadé épi Kylo anlè pon-la. A moman-lasa nou tout ja sav sa ki ka-y pasé. Si sé té mwen an té ké rajouté on dyalog antrè Finn é Rey :
  1.  FINN : “Ay Bondyé, i ké kyouyé-y ”
  2.  REY : “Pé la !”

Pou bout

Pou mwen sé té on bel fim kan menm, men sénawyo-la té titak an pangal. Men sa toujou pi fasil touvé ka pou té fè apré toutbiten ja swa fin. Kawvéfè, monchè, sipòté toujou pi fò…

A lire aussi

Yonn-dé mo asi “Star Wars VII” - Koté klèté

Yonn-dé mo asi “Star Wars VII” - Koté klèté

Nant, on koté ki vin rich épi Lesklavaj

Nant, on koté ki vin rich épi Lesklavaj

Vòksòl Konmédi Klèb

Vòksòl Konmédi Klèb

Commentaires