Chak lanné, dipi 2009, pannan tout mwa òktòb la, Konsèy Dépatmantal Gwadloup pwan labitid voyé kilti é lang kréyòl la monté ho. Sé konsa, sélébrasyon tradisyonnèl a jouné entènasyonnal a lang kréyòl sizé adan on opérasyon, KRÉYÒL AN MOUVMAN, byen anchouké andidan mès-é-labitid a péyi-la.

Kréyòl An Mouvman 2015

Pou 7tyèm touné a « Kréyòl an mouvman » Konsèy Dépawtèmantal vlé mèt douvan sa ki ka fè, nou diféran é ki anfinaldikont ka liyanné nou pou fè yonn. Pousa, gran randévou an nou ké fèt anba tenm « Lakarayib : nou ka sanm san sanm ».

Dyablès ké la osi.

DyablèsDabòpouyonn, an ké ka prézanté liv-la an bayalé a Kréyòl An Mouvman, vandrèdi 2 Oktòb an Fò Flèdépé, Gozyé. Swaré-la ka komansé a 7èdswa. Moun ki vé achté liv-la préparé monné a zòt. Ké ni mwayen nou bokanté asi travay-la an fè la.

Si zò anvi konnèt tout pwogram-la, jété on zyé asi sit-nichtwèl a Konsèy Dépatmantal.