Inscrivez-vous

Dyablès

Dyablès

20.00 €

Et si, soudainement, les femmes guadeloupéennes, sans doute lassées d’être victimes de violences s’en prenaient aux hommes dans un déferlement de rage et de violence ? Roman. ISBN : 978-2-9565767-1-6

1

"Kimoun ki té ké kwè on jou, nonm té ké touvé yo pè fanm an péyi Gwadloup ?"
On lè, fanm touvé-yo las pran kou anba men a nonm. On lè, yo désidé répliké é mèt-yo ka varé nonm, ka foré nonm, ka kyouyé nonm... A kou dan !

Ès sé chans ? Ès sé paskè fanmi a Jak té ja ka vwè pi lwen ? Kèlanswa, yo woté Jak lékòl pou mété édikasyon a-y an men a Klòd, on nonm bitako ka rété Bwamalè Bouyant, toutmoun ka kriyé Klòd-LèFou.
Men Jak ni tèt a-y é Klòd pa moun a pasyans. Eskè tigason-la ké ni tan aprann tousa i ni a aprann avan i two ta ? Ayen pa senten, é lèson dèyè poko mannyé.