Inscrivez-vous

An ay Beljik é an pa vwè pon-on moun a lòks !

An ay Beljik é an pa vwè pon-on moun a lòks !

An ay fè on lantou Brisèl é an pa vwè pon-on moun ki ni lòks. Men a pa sa tousèl an vwè…

An ay fè on lantou Brisèl é an pa vwè pon-on moun ki ni lòks ! An vwè moun a rajou, moun a périk, an ji vwè on nègrès a chivé défrizé. Men zéwo lòks !

Men a pa sa tousèl an konstaté. Brisèl ka touvé-y sé kapital a la Beljik. Beljik sé on péyi on jan espésyal.

Dabòpouyonn, lwa-konstitisyon a yo - lwa pi fondamantal, lwa-reldo a on péyi - ka palé-w dè “Communauté”, Réjyon, é Réjyon “Linguistique”. Lawvwè on biten rivé adan lwa-konstitisyon a on péyi, sa ka vin chouké an lalwa a péyi-la é sa ka vin rèd pou woté-y pas lwa-konstitisyon sé on karésol pou tout larestan lwa.

Lwa Konstitisyon Beljik

Kidonk, dépi an awtik-dé, lwa-konstitisyon a péyi Beljik ka diw ni twa “Communauté”. Yo ka di “Communauté” men nou té ké di “Nasyon-Moun”. I ni Nasyon-moun ka palé Fransé, Nasyon-moun ka palé Flaman (ki ka sanm lang a moun LaOland), é Nasyon-Moun ka palé Alman. Nenpot-la ou ka rété an péyi-la ou andwa di adan ki Nasyon-moun ou yé. I ni twa réjion : réjyon walon, réjyon flaman, é réjyon Brisel.

Images de Bruselles

Adonk, an ay Brisèl é, prèmyé biten, an pa vwè pon-on moun a lòks Brisèl. Pa mandé mwen poukwa, mwen-menm pa ni lesplikasyon. Fo-w sav ni bon enpé nèg an vil-lasa davwa Beljik sé péyi ki kolonizé Kongo, menm jan Fransé kolonizé Sénégal oben LaGwadloup. Ou ji ni on bann-désiné a Tenten ka palé sa. Men lè an rantré an magazen-la an pa vwè-y. Sèwtènman paskè bann-désiné-lasa rasis kon patini, é yo pa dwèt té vé pran polémik épi moun !

Dézyèm biten an vwè, sé dé lang-la, ki fransé ki walon, tou lé dé a menm nivo. Tout sé pano-la maké an fransé é an flaman an pa ni on lang ki maké pi gro ki lòt oben ki pi drèt ki lòt. Lè ou ka rantré adan on boutik yo ka di-w bonjou an dé lang.

Lè an vwè sa, an konprann magré chimen nou ja fè, magré mannèv sa ki té avan nou ja pòté, ka rété-nou bon travay a fè si nou vé lang kréyol rivé menm wotè ki fransé.

A lire aussi

Nant, on koté ki vin rich épi Lesklavaj

Nant, on koté ki vin rich épi Lesklavaj

Kréyòl lékòl

Kréyòl lékòl

Bye-bye 2016 !

Bye-bye 2016 !

Commentaires