Inscrivez-vous

Poukwa an pisimé Creed

Poukwa an pisimé Creed

Rayann Coogler sé mètafim a Black Panther. Ou pé pa tès, fim-la sé on fim a honivo men mwen an pisimé tala i fè avan-la : Creed. Pa flipé, an pa ka dévwalé twòp entrig.

Rayann Coogler (pwononsé Kouglèw) sé mètafim a Black Panther (pwononsé Blak Pannse). Ou pé pa tès, fim-la sé on fim a honivo, men mwen an pisimé tala i fè avan-la : Creed (pwononsé Krid).

Pa fè mwen di sa an pa di : kalité a mètanfim a Rayann Coogler — pou sa an konnèt adan sa — mérité toutafètman réyisit é rèkonésans fim-la trapé tout oliwon latè. Fim-la sa pozé osi on pakyèt kèsyon asi ka ou ka mèt adan mizé, anprizònman a aktivis …

Davwa i chanjé jan moun ka montré nèg asi gran ékran, Black Panther ka rédé moun, ki yo nèg ki yo pa nèg, pran konsyans, menm si ka rété onlo travay a fè.

Men avan i fè fim a-y asi Wakanda, Rayann Coogler poupoulé Silvèstèw Stallone (pwononsé Stalo-n) pou i viré pran wòl a Woki Balboa pou i antrenné Adonis Johnson (pwononsé Gyònsòn), gason a Apolo Creed. Sé Maykèl B. Jordan (pwononsé Jòwdàn) ka jwé wòl-la.

3 biten an komen antrè Creed é Black Panther

Ni plizyè tématik ki ka entérésé Coogler, é i ka dévoplé-yo adan chak sé fim-la.

1. Rèlasyon épi Papa

Adan toulédé fim-la, on gason ka pran lasuit a pap’a-y. Kidonk fo i touvé kijan pou i ni lonè é rèspé pou sa i lésé , men anmenmdètan fo i trasé chimen a-y ki ta-y.

2. Fanmi

Adan chak sé fim-la Coogler ka montré kijan pèwsonaj prensipal-la ka lyanné épi on fanmi a-y. Adan Black Panther sé piplis Chouri (Shuri) épi T-Kyala (T’Challa); sé Tonton Woki adan Creed.

3. Fanm gyòk

Ki T-Kyala, ki Adonis, yo tou lédé ka konvwaté on fanm ki, atoupannan i ka prévwa a chimen a-y ki ta-y, ka mèt sa rèd asi éwo-la pou pousé-y a ay pi lwen.

Match-la

Lè ou ka pran tan konparé sé fim-la asi sé twa pwen-lasa, ou ka vwè Coogler ka pran plis tan dévlopé-yo adan Creed ki adan Black Panther.

Pou mwen, Creed ka fè plis plas pou montré rèlasyon antrè Adonis é Biyanka. Pou sav sa ki pasé vréman antrè T-Kyala é Nyaka sé piplis lézòt pèwsonaj ki ka di-w, pito ki vou ka vwè an dé zyé a-w. Dayè, sé piplis lalvèwsèw a T-Kyala ki ka fè-y wouvè zyé a-y é chanjé konpòwtasyon.

Menmsi ni onlo moman a konplisité antrè T-Kyala é sè a-y, Creed ka montré lontan plis jan Adonis ka konsidéré fanmi épi moun diféran. Sa sé yonn. Pou dé, an vé pa dévwalé twòp entrig, men Creed ka montré osi kijan sa pé rèd chwazi antrè asèpté jan fanmi a-w yé, oben goumé pou fè fanmi a-w vwè kijan i pé diféran. An pa sav pou zòt, men sé pawmi chwa mwen-menm ka touvé pi rèd adan lavi.

Épi sèn a niyaj-la an ka touvé sa vréman bèl, vréman fen.

Men sa ki ban mwen-y piplis, sé kijan Adonis ka travay rèd pou i fè on non pou li-menm.

Adan sèn-lasa, déja figi a-y chifonné lè yo ka kriyé-y Ti-Creed, men i ka pran goumé onfwa lè ondòt fè tan kriyé-y Bébé-Creed.

Pou bout

Kidonk an pisimé Creed lontan plis ki Black Panther. Men konm mwen-menm sé gason a gran nonm, kon mwen menm té ni a touvé plas an mwen ki tan mwen, pétèt an ni twòp kyè fèb. Sa ki senten, an anvi ay vwè Creed II, ki ka sòti o sinéma jòdila, pou vwè ka Stivèn Caple (pwononsé Kapel) fè épi pèwsonaj a Adonis Creed.

É vou, kijan ou touvé Creed ? Kilès fim a Rayann Coogler ou pi enmé ?

A lire aussi

Nant, on koté ki vin rich épi Lesklavaj

Nant, on koté ki vin rich épi Lesklavaj

Yonn-dé mo asi “Star Wars VII” - Koté klèté

Yonn-dé mo asi “Star Wars VII” - Koté klèté

Bad Boys II : Réji vé menné Àn nan bal

Bad Boys II : Réji vé menné Àn nan bal

Commentaires