Annou pran on ti moman pou nou gadé bèlté a lang kréyòl. Davwa Channda sòti parèt, an ka pwopozé zòt #TwaMo ki adan Dyablès, prèmyé pawti-la.

I réyalizé i sibi tousa, a pa paskè i té mérité, a pa paskè i té chèché-sa, men senplèman padavwa i té on fanm. p. 98

Lèwgadé, adan onsèl kou, i enni arété débat, é i mété-y ka chinyé. p.99

Men yo di yo tann pat a boukèt an chimen-la « kataklòp-kataklòp », moun pyèt ! p.238