LaMeCa, Médiatèk Karayib ka touvé-y an vil Bastè, mandé mwen a vin prézanté travay an mwen an Fow “Fleur d’Epée”, Gozyé.
Sété lokazyon pou mwen, prézanté travay an mwen asi “Dé Moun” é rantran andidanbway a kijan an mèt lidé an mwen doubout.
LaMeCa anrèjistré konférans-la é, dapré mwen zò ké pé kouté-y si zòt désann an Médyatèk-la. Nowmalman, anrèjistrèman-la pou disponib asi sit-nichtwèl a LaMeCa.

Si zòt anvi wouvwè prézantasyon-la, an ka mèt sé imaj-la a dispozisyon a zòt isidan :

Sé son-la an difizé-la disponib osi :

 

An ka pwofité pou vwoyé on bèl woulo-bravo pou Jimi Louis é Gistav Michaux-Vignes ki té adan owganizayon-la.
An ka vwoyé on mési espésyal pou HappyMan Photography ki fè sé foto-la.

 


Tags: , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply